Najave

Banožić: ''Hrvatska demokratska zajednica će biti pobjednik ovih izbora''

VINKOVCI-U prigodi pred parlamentarne izbore razgovarali smo sa ministrom državne imovine dr.Mariom Banožićem, drugim na listi za V izbornu jedinicu.

1. Kolika je vrijednost imovine prepuštena jedinicama lokalne i regionalne samouprave i kako tu stoji Vukovarsko – srijemska županija ? 

Upravo Vukovarsko-srijemskoj županiji, Republika Hrvatska je darovala nekretnine najveće ukupne tržišne vrijednosti i to u iznosu od 149,6 milijuna kuna temeljem 18 ugovora o darovanju. U mandatu ove Vlade, sklopljen je 261 ugovor o darovanju s jedinicama lokalne i područne samouprave i komunalnim tvrtkama u njihovu vlasništvu, kojima su darovane nekretnina ukupne procijenjene tržišne vrijednosti 821,8 milijuna kuna.Iza Vukovarsko-srijemske županije slijede županije; Zadarska 130 milijuna kuna temeljem 22 ugovora i Karlovačka 77,7 milijuna kuna temeljem 15 ugovora. Najveći broj ugovora o darovanju sklopljen s obdarenicima na području Primorsko-goranske županije 26 ugovora, 35 milijuna kuna. 

2. Na početku svog mandata najavljivali ste ažuriranje evidencije državne imovine. Što je po tom pitanju učinjeno ?

Tako je. Na početku svoga mandata najavljivao sam da će mi jedna od prvih aktivnosti biti upravo ažuriranje evidencije nekretnina u državnom vlasništvu. U praksi je bio slučaj da podaci u internoj evidenciji Ministarstva nisu odgovarali činjeničnom stanju na terenu. Kontinuirano radimo na unosu novih podataka o nekretninama kojima upravljamo, kako bi dobili najkvalitetnije podatke, a održali smo i sastanke sa svim županijama te gradovima i općinama. Cilj je sve podatke županija, gradova i općina upariti s podacima Ministarstva kako bi evidencija bila što točnija. Također, temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Ministarstvo stječe nove nekretnine u svoje vlasništvo te se broj nekretnina u evidenciji iz dana u dan mijenja. Sveobuhvatna evidencija nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske nalazi se u Središnjem registru državne imovine i ona obuhvaća sve stanove, poslovne prostore, zgrade, građevinska zemljišta, ali i poljoprivredna zemljišta, šume, pomorska dobra, vodna dobra i ostala javna dobra u općoj uporabi. Središnji registar državne imovine vodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, a obveznici dostave podataka su sva državna tijela koja imovinom Republike Hrvatske upravljaju ili se njome koriste, pa tako i Ministarstvo državne imovine. Upravo je ovaj tjedan potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Unapređenje sustava evidencije i upravljanja državnom imovinom“ u vrijednosti 11 milijuna kuna.  Napominjem da će se Registar sustavno nadograđivati sa svim potrebnim modulima za praćenje svih oblika imovine. Cilj Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva državne imovine je aktivirati državnu imovinu, a kako bi što više nekretnina stavili u funkciju, potreban nam je upravo kvalitetan Registar. Zadovoljan sam učinjenim jer smo time napravili veliki iskorak. S novim Registrom imat ćemo sveobuhvatnu i cjelovitu, kontinuirano ažuriranu evidenciju financijske i nefinancijske imovine države.

3. Zagreb je krajem ožujka pogodio veliki potres. Koliko se ljudi javilo na Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje koje je objavilo upravo Vaše Ministarstvo ?

Na današnji dan primili smo 323 zahtjeva za financiranje najamnine i 99 ponuda od najmodavaca koji svoju nekretninu žele iznajmiti ljudima čije su nekretnine stradale u potresu. Do sada smo izdali 100 Rješenja kojima se utvrđuje pravo za financiranje i 7 Rješenja kojim se određuje isplata najamnine za zamjenski stan. S ovom mjerom nastavljamo dalje. Naglašavam kako je Ministarstvo državne imovine 25. svibnja otvorilo izdvojeni ured u SD Cvjetno naselje, u kojem su službenici Ministarstva i volonteri Pravne i Ekonomske klinike davali informacije o Javnom pozivu, savjetovali ih o načinu ostvarenja njihovih prava, pomagali u ispunjavanju zahtjeva i prikupljanja dokumentacije te zaprimali zahtjeve građana. Kako bi bili još efikasniji i brži, osim izdvojenog ureda, službenici Ministarstva obilazili su područja koja su stradala u potresu, Markuševac, Čučerje i Sesvete kako bi odgovorili na sva pitanja oko prijave na Javni poziv te pomogli u ispunjavanju obrazaca. Moram reći da su građani iskazali zadovoljstvo izdvojenim uredom i pomoći koju su dobili od službenika te brzinom rješavanja njihovih zahtjeva. Sve ovo je dokaz da sadašnja Vlada brine o građanima.Ministarstvo ima ukupno 30 stanova, ali naglašavam da će tih 30 stanova, od kojih je 8 potpuno opremljeno, u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, biti dodijeljeno socijalno ugroženim osobama.

4. Kada će biti donesen Zakon o obnovi ?

Zakon je bio na javnoj raspravi 30 dana, kako bi sve zainteresirane osobe mogle dati svoje prijedloge, mišljenja i sugestije. Javna rasprava o Zakonu o obnovi završila je 14. lipnja.  Nakon analize pristiglih primjedbi, zakon ćemo pripremiti kako bi se usvojio čim prije. Sigurno će biti donesen, ali u ovom trenutku je teško procijeniti kada će to točno biti. Očekujem da će biti donesen u roku od najviše mjesec i pol od konstituiranja Sabora. 

5. Kakvo je stanje s prodajom financijske, nefinancijske imovine i koliko je u 2019. godini s naslova prodaje imovine uprihodio državni proračun ?

S ciljem smanjenja portfelja neiskorištene državne imovine i aktivacije iste, u Ministarstvu smo intenzivirali aktivnosti prodaje nekretnina. U 2019. godini ukupni prihod Državnog proračuna od upravljanja državnom imovinom iznosi 645,3 milijuna kuna, od čega se 368 milijuna kuna odnosi na nekretnine (nefinancijska imovina), a  277,3 milijuna kuna na prihod ostvaren prodajom dionica i poslovnih udjela (financijska imovina). Naglašavam da je u 2019. godini od prodaje, zakupa i drugih modela raspolaganja, u Državni proračun uprihodovano 368 milijuna kuna, čime je plan za 2019. godinu premašen za 261 milijun kuna. Ministarstvo je pojačalo i objavljivanje javnih poziva za kupnju nekretnina upravo s ciljem učinkovitije prodaje. Tako su tijekom 2019. objavljena ukupno 22 javna  poziva za kupnju nekretnina, kojima je na prodaju ponuđeno ukupno 389 nekretnina, od čega su prihvaćene ponude za njih 199,  ukupne vrijednosti prodaje 94,9 milijuna kuna.  Naglasio bih i da su Državne nekretnine d.o.o. u 2019. sklopile više od 500 ugovora o zakupu poslovnih prostora, od kojih je 118 sklopljeno po javnim natječajima, a 448 s neposrednim posjednicima, što je 4 puta više u odnosu na 2018. godinu. Gledamo li ukupnu vrijednost svih aktivnih ugovora, ona za 2019. godinu iznosi gotovo 42 milijuna kuna. U 2020. su do danas sklopljena dodatna 143 ugovora o zakupu u godišnjoj vrijednosti od 7,4 milijuna kuna, a trenutno su otvoreni natječaji za zakup 38 poslovnih prostora u više gradova.

6. Kakva je situacija po pitanju trgovačkih društava, korporativnog upravljanja….

U mandatu ove Vlade, napravljen je veliki iskorak po pitanju trgovačkih društava u državnom vlasništvu. Moram naglasiti da su se tijekom 2018. godine na području upravljanja trgovačkim društvima u državnom vlasništvu dogodile značajne promjene; donesen je Zakon o upravljanju državnom imovinom temeljem kojeg je Vlada donijela Odluku o praćenju planova i izvještaja, a Ministarstvo je izradilo uputu. Uputa je izrađena u skladu s dobrom praksom u području korporativnog upravljanja te smjernicama i preporukama OECD-a o korporativnom upravljanju. Dakle, Ministarstvo državne imovine je po prvi puta implementiralo sustav unificiranog poslovnog planiranja i izvještavanja s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja. Provedbom navedene aktivnosti država je postala informiran vlasnik, stvorena je unificirana baza podataka o tvrtkama u državnom vlasništvu koja omogućuje vlasniku uvid u poslovanje i praćenje ostvarenja planova kompanija. Odluku o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja koja je u skladu sa smjernicama OECD-a o upravljanju trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države, Vlada je donijela 26. studenog 2019. godine. Ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela kriterije za definiranje društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, dakle kriteriji su po prvi puta jasno propisani. Istaknuo bih da je Ministarstvo kao nositelj mjera Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje europskom tečajnom mehanizmu II i bankovnoj uniji, mjeru ispunio u cijelosti i prije roka. U tri javna poziva objavljeno je ukupno devedeset društava. Prodani su udjeli u 28 društava i od prodaje je ukupno ostvareno 4,5 milijuna kuna. Za sva neprodana trgovačka društva, država će ponovo pokrenuti natječaj.Izradili smo i Smjernice za racionalizaciju poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu te od svih tvrtki zatražili dostavu kriznih planova koje sada pratimo na mjesečnom nivou. Krenuli smo i s uvođenjem EWS (early warning system) sustava odnosno uspostave nadzora s ciljem pravovremenog prepoznavanja rizika u operativnom i financijskom poslovanju kompanija u državnom vlasništvu, te radimo na pet projekata koji su financirani sredstvima europskih fondova, a kojima ćemo i dalje unaprjeđivati korporativno upravljanje sa ciljem da naše tvrtke postanu što efikasnije

7. Što biste u svom mandatu izdvojili kao svoje uspjehe?

Moj mandat traje relativno kratko i ne bih želio svojatati uspjehe u radu Ministarstva državne imovine, koji su ostvareni zajedničkim radom. Mnogo je toga napravljeno u zadnje vrijeme, od Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, donošenje Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025., intenzivirana je suradnja s jedinicama lokalne samouprave, unaprijeđeno je korporativno upravljanje u pogledu praćenja poslovanja društava u državnom vlasništvu, evidencija imovine je obuhvatnija i kvalitetnija iz dana u dan. Nažalost pogodila nas je korona kriza i potres, ali i tu smo donijeli mjere koje su pomogle građanima, kao što su Odluke o odgodi plaćanja zakupnina, Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje građana čije su nekretnine stradale u potresu. Kada govorimo o aktivaciji državne imovine, sa raspisivanjem i objavljivanjem natječaja i međunarodnih natječaja nismo stali ni za vrijeme korona krize jer je svrha bila upravo ta da kada ona završi za određeni projekt već imamo potencijalne investitore.Nastavljamo dalje raspisivati natječaje jer su to projekti koji su usmjereni upravo na poticanje investicija. Smatram da će ostvarenje projekata za koje objavljujemo natječaje pomoći oporavku turizma, ali i cjelokupnog gospodarstva. 

8. Andrej Plenković, Miroslav Škoro i Davor Bernardić idu u borbu za premijera. Izbor?

Izbor je potpuno jasan i to je jedini pravi izbor. To je Andrej Plenković. Mislim da je u ovom mandatu, u svemu što se dogodilo - od Agrokora koji bi bio eksplozija za hrvatsko gospodarstvo, Uljanika, migrantske krize, COVID-a 19, potresa, premijer Plenković dokazao da je sposoban uspješno rješavati probleme i upravljati kriznim situacijama. Bernardić i Škoro se gube u dnevno političkim temama, običnim trivijalnostima koje rado komentiraju. Oni nisu kapacitet za voditi Hrvatsku. Andrej Plenković je definitivno pobjednik izbora i on će sastaviti novu hrvatsku Vladu. 

9. Što ako HDZ izgubi u Slavoniji i Vukovaru? 

To se neće dogoditi. Hrvatska demokratska zajednica neće izgubiti u Slavoniji, a ni Vukovaru. Niti jedna Vlada nije napravila za Slavoniju i Vukovar koliko ova. Iza ove Vlade stoje konkretni rezultati. S projektom Slavonija napravljen je veliki iskorak. U njega je ugovoreno 12,8 milijardi kuna. Vukovarsko-srijemskoj županiji, Republika Hrvatska je darovala nekretnine vrijednosti 149,6 milijuna kuna. Od 2016. do 2019. godine u proračun Vukovarsko-srijemske županije uplaćeno je 427,35 milijuna kuna. U istom razdoblju za Grad Vukovar uplaćeno je 435,68 milijuna kuna. Vlada je donijela odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu države radi ostvarenja projekata od općedruštvenog interesa kao što su Plivalište Vukovar, sportsko igralište i sportska dvorana u vrijednosti od gotovo 100 milijuna kuna. Za obnovu Vukovarskog vodotornja iz državnog proračuna osigurano 18,5 milijuna kuna. Zaključak u svezi s izradom Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Vukovara za razdoblje od 2017. do 2021. – 59 projekata u vrijednosti 1,44 milijarde kuna, a iz Europskih fondova je za Vukovar ugovoreno 868,6 milijuna kuna, od čega 96,4 posto u mandatu ove Vlade predvođene HDZ-om. U Vukovaru je i hrvatska vojska, a donesen je i Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta.Nastavljamo istim intenzitetom razvoja Slavonije, nastavljamo s ulaganjima u Slavoniju, koja će poticati ravnomjerni razvoj svih krajeva, očuvanje radnih mjesta. 

10. Jasno je da će se na predstojećim izborima voditi velika bitka upravo za Slavoniju. I Miroslav Škoro i Ivan Penava su gorljivi Slavonci …

Ivan Penava je do nedavno bio moj stranački kolega i gradonačelnik Vukovara koji je sve do jučer zagovarao politiku HDZ-a. Usto, Hrvatska demokratska zajednica je pokazala da je Vukovar uvijek bio fokus što se vidi iz svega onoga što je ova Vlada učinila za Vukovar. Sve su to projekti koje su građani Vukovara osjetili, a za njihovu provedbu su zaslužni isključivo ova Vlada i  HDZ, a u konačnici i Ivan Penava kao gradonačelnik. On se na kraju odlučio učiniti korak koji za sebe smatra boljim i ja mu u tome želim svu sreću, ali HDZ je za Vukovar isto kao što je i Vukovar za HDZ.  Što se Miroslava Škore tiče riječ je o čovjeku koji je pobjegao iz Hrvatske dok se ona branila pod vodstvom dr. Franje Tuđmana, a potom je skupa sa SDP-om sudjelovao u smjenjivanju Kolinde Grabar Kitarović s mjesta predsjednice. Sada ponovo zajedno sa SDP-om želi smijeniti HDZ. To su činjenice koje o Miroslavu Škori dovoljno govore same za sebe. 

11. Ivan Penava kao jedan od glavnih razloga napuštanja HDZ-a navodi neprocesuiranje ratnih zločina… 

Rekao bih da je riječ o radu koji je intenzivan, a pomaci koji su se dogodili posljednjih nekoliko godina jasno su vidljivi. Riječ je o priči koja treba biti dugoročna i ne može se mjeriti u nekakvim vremenskim razmacima - tko je što učinio. Ona mora biti tu zbog nas, zbog čišćenja naše povijesti, kulture i odgoja naše djece. 

12. Koga vidite kao partnera HDZ-a ?

Kao partnera HDZ-u vidim hrvatske građane i birače. Hrvatska demokratska zajednica će biti pobjednik ovih izbora.

 

Share